Free songs

Revizija in računovodstvo

Za vas bomo opravili knjigovodske in računovodske storitve. Izdelamo vam investicijski elaborat, zaključen račun, iop obrazec, analizo poslovanja, bilanco stanja in poslovni načrt. Pripravimo vam kompenzacije in preventivni davčni pregled, obračunamo vam davek na dodano vrednost, obresti, plače in prispevke, avtorski honorar ter davek od dohodkov iz dejavnosti za samostojne podjetnike in pravne osebe.

racunovodstvo

Za vas optimiziramo davčno bilanco, knjižimo maloprodajo, pripravimo dokumentacijo za pridobitev bančnih posojil in opravljamo razne storitve za društva ter za različne oblike podjetij (d. d, d. n. o., d. o. o., k. d. in s. p.). Poleg tega še vodimo vašo blagajno, dnevnik glavne knjige, stroške in prihodke, evidenco kupcev in dobaviteljev ter evidenco osnovnih sredstev.
Vso potrebno dokumentacijo lahko po želji dostavimo v vaše podjetje ali računovodske storitve opravimo kar na sedežu vašega podjetja.